Rocco 'Rock' Rampino

  • #
  • SS
  • T: R
  • H: L
  • Exp: 10 Seasons

Last 5 Games

DATEOPPABHRRBI
08/30/2012 ARI L (V13 - H6) 3 110
08/23/2012 SFO L (V12 - H11) 5 323
08/16/2012 @ ARI L (V7 - H8) 3 011
08/12/2012 @ NYY L (V9 - H12) 4 120
07/26/2012 @ NYY W (V14 - H9) 4 110

Splits

DURATIONRHHBPAVGOBASLGOPS
Last 7 Games 101000.3850.3940.6541.048
Last 15 Games 182000.3700.3770.6301.007
Last 30 Games 445000.4420.4640.6811.145

Last 5 Games

DATEOPPABHRRBI
08/30/2012 ARI L (V13 - H6) 3 110
08/23/2012 SFO L (V12 - H11) 5 323
08/16/2012 @ ARI L (V7 - H8) 3 011
08/12/2012 @ NYY L (V9 - H12) 4 120
07/26/2012 @ NYY W (V14 - H9) 4 110